Privacyverklaring

Privacyverklaring van het Longfonds (voorheen Astma Fonds)
 
Het Longfonds respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe het Longfonds omgaat met uw gegevens. Onze websites zijn voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internet adres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens. De Privacyverklaring is geldig voor alle sites in beheer van het Longfonds.

Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit, email, telefoonnummer, etc. Het Longfonds kan, na uw expliciete toestemming, uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond het Longfonds en verwante activiteiten.

Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Het Longfonds verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van het Longfonds gebruiken. 

Privacy van minderjarigen
Het Longfonds stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van het Longfonds vallen ze ook onder het reguliere privacy beleid. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van de kinderen te reguleren.

Koppelingen naar andere websites (die niet door het Longfonds beheerd worden).
De websites van het Longfonds kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacy verklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Het Longfonds zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegeven verstuurd naar andere websites.

Verstrekking van de gegevens
Het Longfonds zal onder geen enkel beding uw persoonsgegevens verstrekken (lees verkopen/verhuren/weggeven) aan derden.

Keuzemogelijkheden
U heeft de mogelijkheid een keuze te maken om uw gegevens beschikbaar stellen, zodat wij u op de hoogte te houden van diverse informatie. Bij het invullen van formulieren of bestellingen op de sites van het Longfonds waar ook een emailadres kan worden ingevuld zal expliciet worden gevraagd of u het Longfonds hiervoor machtigt. U kunt tevens ten aller tijden aangeven om de toestemming op te heffen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u dit melden bij de Klantenservice van het Longfonds.

Abonnementservice / Nieuwsberichten (aanmelden/afmelden)
Bij sommige onderdelen is er de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven op een specifiek kennisgebied of over bepaalde informatie. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Longfonds u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat door middel van diverse kanalen van het Longfonds (websites, lidmaatschapsformulier, mail, etc.). Indien aanmelden geschiedt via website of email wordt het dubbel opt-in principe gehanteerd. Dit houdt in dat als men zich via de website of email aanmeldt, u dan een verificatie mail krijgt, welke u moet bevestigen, pas daarna is men aangemeld op de nieuwsbrief.
Abonnementenservice of nieuwsbrief kunt u per abonnement opzeggen door de abonnementsinformatie te volgen die onderaan in de berichten staan. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van het Longfonds.

Veiligheid
Het Longfonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Klantenservice
Klantenservice is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur: (033) 434 12 95. Vrijdag is het de klantenservice niet bereikbaar.

Cookies
Een cookie is een data-bestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze websites bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Het Longfonds gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.
De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen echter aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren. 

 

Totalen

409
Actievoerders
11
Projecten
21
Teams
324
Acties
3413
Donateurs
€ 105.779,84 totaal gedoneerd

Top donateurs

  • Tinus Bertrant
  • St. Sjema
  • Amphibius
  • Kim Grootelaar
  • Carla Zuiderwijk
  • Said Darkaoui
  • Show Rental
  • SV Marknesse
  • Donatie van de Zwengel n.a.v sponsorloop
  • JeZz-Dance